O Encykopedii Gdańska i Gedanopedii

Encyklopedia Gdańska stała się podstawą i zaczątkiem Gedanopedii, siłą rzeczy determinując jej kształt przynajmniej na pierwszym etapie rozwoju. Jak wyglądały te początki? W Encyklopedii Gdańska, na 1173 stronach druku, musieliśmy pomieścić tysiąc lat historii, co łatwe nie było. Zespół wyszedł z założenia, że encyklopedia nie ma być miejscem, w którym tylko zostaną zebrane informacje dotychczas rozproszone w różnych źródłach i opracowaniach. Dlatego oprócz haseł ściśle naukowych pojawiają się oddające klimat wydarzeń (np. „czekoladki gdańskie”, „Pomożecie?”). Hasła Encyklopedii Gdańska w sensie technicznym można podzielić na:
– przekrojowe (opisują całościowo konkretny temat w ciągu wieków, np. teatr);
– problemowe (poświęcone zagadnieniu lub obiektowi);
– osobowe.

Gedanopedia jest internetową wersją Encyklopedii Gdańska wydanej w 2012 roku przez Fundację Gdańską. Jej uroczysta inauguracja nastąpiła 26 lipca 2014 roku podczas IV Światowego Zjazdu Gdańszczan. Po siedmiu latach liczy ona prawie 6000 haseł, znajduje się w niej ponad 5000 fotografii z różnych okresów i ma 245 autorów. Gedanopedia to ponad tysiąc lat historii Gdańska ujętych na jednej stronie internetowej i podzielonych na cztery kategorie: Ludzie, Życie miasta, Przestrzeń miasta, Środowisko i przyroda.

Dzięki bezpłatnemu i nielimitowanemu dostępowi do Gedanopedii możliwa jest realizacja jej głównego celu: propagowania i rozpowszechniania wiedzy o historii oraz kulturze Gdańska. Gedanopedia ukazuje miasto Gdańsk z nowej perspektywy. Uzupełniana na bieżąco, staje się nowoczesnym almanachem wiedzy, którego twórcą – pisarzem lub badaczem naukowym – może stać się każdy dotychczasowy odbiorca informacji. Dlatego zachęcamy każdego, aby stał się członkiem społeczności Gedanopedii wysyłając do nas swoje zdjęcia, historie i propozycje haseł.