Komitet honorowy Encyklopedii Gdańska

Przewodniczący Komitetu Honorowego Encyklopedii Gdańska
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ewa Kopacz

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Bogdan Borusewicz

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

Donald Tusk

Prezydent RP 1990–1995

Lech Wałęsa

Marszałek Województwa Pomorskiego

Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Arcybiskup Senior Archidiecezji Gdańskiej

Tadeusz Gocłowski

Przewodniczący Komitetu Honorowego Encyklopedii Gdańska
Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

Jakub (Kostiuczuk)

Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Marcin Hintz

Biskup Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego

Włodzimierz Roman Juszczak, OSBM

Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku

Michał Samet

Imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku

Hani Hraish

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy LOTOS SA

Paweł Olechnowicz

Prezes Zarządu EDF Wybrzeże SA

Henryk Dworakowski

Prezes Zarządu ENERGA SA

Mirosław Bieliński

Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Jacek Skarbek

Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Saur Neptun Gdańsk SA

Serge Bosca