Prawa autorskie

© Fundacja Gdańska, Muzeum Gdańska

Wszelkie prawa do zawartości Encyklopedii Gdańska – GEDANOPEDII zastrzeżone.

Właścicielem majątkowych praw autorskich do haseł zawartych w Encyklopedii Gdańska – GEDANOPEDII do roku 2017 jest Fundacja Gdańska. Właścicielem majątkowych praw autorskich do haseł zawartych w GEDANOPEDII po roku 2017 jest Fundacja Gdańska i Muzeum Gdańska.

Właścicielem majątkowych praw autorskich do ilustracji zawartych w Encyklopedii Gdańska – GEDANOPEDII do roku 2017 jest Fundacja Gdańska lub instytucje i osoby trzecie, które udzieliły Fundacji Gdańskiej stosownych licencji na ich zamieszczenie. Po roku 2017 właścicielem majątkowych praw autorskich do ilustracji jest również Muzeum Gdańska.

Korzystający z Encyklopedii Gdańska – GEDANOPEDII zobowiązuje się tym samym do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ►Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zmianami).

Zezwala się na wykorzystanie treści zawartych w Encyklopedii Gdańska – GEDANOPEDII wyłącznie na prawach cytatów i w zakresie tzw. użytku dozwolonego.

Każde inne wykorzystanie treści Encyklopedii Gdańska – GEDANOPEDII wymaga uzyskania uprzedniej zgody Fundacji Gdańskiej, Muzeum Gdańska lub (w przypadku ilustracji) instytucji i osób trzecich będących właścicielami majątkowych praw autorskich do tych utworów.