Opracowanie redakcyjne i graficzne Gedanopedii

 • Wydawca

  Muzeum Gdańska (od 2018)
  Fundacja Gdańska (od 2013)

 • Redakcja naukowa

  prof. dr hab. Błażej Śliwiński (od 2013)

 • Inicjator projektu

  Cezary Windorbski

 • Dyrektor artystyczny

  prof. Janusz Górski (2013–2014)

 • Koordynator wydawniczy

  Leszek Molendowski (od 2018)

  Agata Biały (w latach 2015–2017)

  Marcin Sztucki (w latach 2013–2015)

 • Redakcja merytoryczno-językowa

  Weronika Dulęba (od 2020)

  Klaudia Golon (2019), Błażej Śliwiński (od 2019), Maksymilian Wroniszewski (2019)
  Roksana Blech (w latach 2017–2018), Jakub Orzeszek (w latach 2017–2018), Katarzyna Warska (w latach 2017–2018),
  Stanisław Danecki (w latach 2013–2015), Małgorzata Ogonowska (2013–2019), Dorota Szmit (w latach 2013–2015)

 • Korekta niemieckojęzyczna

  Stefania Sychta (od 2013)
  Jerzy Marian Michalak (2014-2020)

 • Stażyści i praktykanci

  Daria Lewicka (Uniwersytet Gdański), Judyta Szynkarczyn (Uniwersytet Gdański), Urszula Wiśniewska (Uniwersytet Gdański),
  Joanna Nowakowska (Uniwersytet Gdański), Fodor Áron Szabolcs (Węgry)

 • Wybór ilustracji

  prof. Janusz Górski (w latach 2013–2014)

 • Redaktor odpowiedzialny za sprawy ilustracyjne

  Leszek Molendowski (od 2018)

  Agata Biały (od 2015)

  Daria Majewska (w latach 2013–2017)

 • Podpisy pod ilustracjami

  Leszek Molendowski (od 2018)

  Agata Biały (od 2015)

  Daria Majewska (w latach 2013–2017)

 • Kwerenda ilustracji do Encyklopedii Gdańska

  Tomasz Hinc, dr Piotr Paluchowski, Dagmara Senda, Katarzyna Szczepańska, Katarzyna Topolińska
  współpraca: Piotr Kallalas, Ewa Krajewska

 • Retusz i opracowanie komputerowe ilustracji do Encyklopedii Gdańska

  Katarzyna Górska, Małgorzata Nowak, Małgorzata Perkowska, Arkadiusz Smykowski, Natalia Uryniuk

 • Opieka technologiczna

  Sprint SA

 • W projekcie wykorzystano

  język programowania PHP
  bazę danych MySql
  front end Jquery 1.9.1 (w niektórych modułach), HTML oraz CSS
  framework MediaWiki w wersji 1.19 na licencji GNU GPL

 • Realizacja strony technicznej

  zespół Sprint SA

 • Hosting

  SDC