Struktura hasła uzależniona jest od jego tematu i rodzaju. W przeważającej większości hasła encyklopedii to hasła osobowe (biogramy) i problemowe, opisujące m.in. organizacje i instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady pracy, grupy społeczne, wyznaniowe, zawodowe, subkultury itp., obiekty, miejsca, wydarzenia, oraz hasła przekrojowe. W poszczególnych typach haseł powinny się pojawić określone bloki informacji (oczywiście w miarę możliwości i odpowiednio do tematu konkretnego hasła).

W hasłach ściśle związanych z Gdańskiem i z gdańszczankami i gdańszczanami warto pokazywać działalność, twórczość itp., także w kontekście ogólnopolskim i szerszym. W wypadku haseł spoza Gdańska szczególnie potraktowany zostać powinien gdański kontekst ich działalności; przy wskazywaniu lokalizacji w wypadkach uzasadnionych warto podać dzielnicę, a także ulicę (wraz z numerem domu), nazwę instytucji która obecnie (ale też historycznie) zajmuje lokal; w hasłach wymagających opisu historii działalności warto podać również daty dzienne dotyczące wydarzeń uznawanych przez autora za ważne; etymologia nazwy (miejsca, obiektu, instytucji) jest wskazana wszędzie tam, gdzie ma to znaczenie; gdy w haśle wspomniana zostanie osoba zarządzająca/dyrektor/prezes, warto podać w nawiasie lata jej urzędowania.

Sprawdź strukturę haseł dla poszczególnych kategorii: