Organizacje i instytucje, przedsiębiorstwa i zakłady pracy:

 • nazwa (oficjalna i ewentualny skrót; także nazwy historyczne oraz organizacje/instytucje/zakłady macierzyste),
 • adres (obecny, także adresy historyczne),
 • data zawiązania, powstania, funkcjonowania itp.,
 • założyciele, dyrektorzy, prezesi (z datami rocznymi zajmowania stanowiska),
 • inne zaangażowane osoby,
 • główny przedmiot działalności,
 • historia działalności (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna),
 • rozwój,
 • osiągnięcia i zasługi,
 • znaczenie lokalne i ponadlokalne,
 • odznaczenia, wyróżnienia i nagrody (wraz z datami rocznymi ich otrzymania).
 • historia (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna) – ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu gdańskiego.

Obiekty:

 • nazwa (oficjalna i zwyczajowa),
 • lokalizacja (ulica, dzielnica),
 • cechy charakterystyczne konstrukcji, inspiracje, wpływy,
 • daty powstania, funkcjonowania itp.,
 • osoby odpowiedzialne, zarządzające (z datami rocznymi ich urzędowania),
 • funkcja (obecna dla Gdańska i jego mieszkańców, jak się zmieniała na przestrzeni lat, funkcja ponadlokalna),
 • historia (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna),
 • znaczenie (lokalne i ponadlokalne).

Miejsca:

 • nazwa, jej etymologia,
 • lokalizacja (ulica, dzielnica, ukształtowanie terenu, jego znaczenie),
 • historia (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna),
 • związane z danym miejscem osoby, instytucje, firmy itp. (wraz z wyjaśnieniem tego powiązania),
 • funkcja (obecna dla Gdańska i jego mieszkańców, jak się zmieniała na przestrzeni lat),