Grupy społeczne, wyznaniowe, zawodowe, subkultury itp.:

 • nazwa,
 • siedziba (miejsce, lata jej zajmowania),
 • opis, charakterystyka, podstawowe zasady działalności grupy,
 • liczebność (jej ewolucja na przestrzeni lat),
 • zasięg terytorialny,
 • struktura,
 • założyciele,
 • główne postacie, najważniejsi reprezentanci, reprezentanci lokalni,

Wydarzenia:

 • nazwa (pełna, ale też zwyczajowa),
 • organizatorzy i współorganizatorzy (wskazać ich rolę w wydarzeniu),
 • miejsce/lokalizacja (ulica, dzielnica, nazwa instytucji),
 • data wydarzenia (w wypadku wydarzeń cyklicznych – premierowego), inne ważne daty wraz z opisem zdarzeń,
 • zaangażowane osoby i funkcja,
 • opis wydarzenia i związanych z nim okoliczności (np. zasadność organizacji wydarzenia, cel, kontekst, ewentualnie związek z historią regionu itp.),
 • konsekwencje (dla Gdańska i jego mieszkańców; szersze),
 • znaczenie lokalne i ponadlokalne.
 • znaczenie (lokalne i ponadlokalne).