Biogramy:

 • nazwisko, imię/imiona, ewentualny pseudonim,
 • daty życia (dzień, miesiąc, rok), miejsce urodzenia i śmierci,
 • kim był bohater/ka hasła (zawód, dziedzina badawcze – może być więcej niż jedno),
 • powiązania rodzinne (jeśli wśród najbliższej rodziny był ktoś zasłużony dla Gdańska; można podać lata życia tej osoby),
 • jego/jej wykształcenie (ukończona szkoła średnia: nazwa, miejscowość, data roczna; ukończone studia: nazwa uczelni, data; uzyskane tytuły naukowe wraz z datami rocznymi ich otrzymania),
 • ścieżka kariery (poszczególne awanse z datami rocznymi),
 • zasługi, działalność – wszystko ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu gdańskiego,
 • publikacje (jeśli to możliwe wraz z miejscami oraz datami rocznymi wydania),
 • znaczenie lokalne i ponadlokalne,
 • odznaczenia i nagrody (wraz z datami rocznymi ich otrzymania),
 • miejsce pochówku (ewentualnie).