Miejsca geograficzne:

  • nazwa, jej etymologia,
  • lokalizacja (ulica, dzielnica, ukształtowanie terenu, jego znaczenie),
  • historia (w wypadku ważniejszych wydarzeń wskazana data dzienna),
  • związane z danym miejscem osoby, instytucje, firmy itp. (wraz z wyjaśnieniem tego powiązania),
  • funkcja (obecna dla Gdańska i jego mieszkańców, jak się zmieniała na przestrzeni lat),
  • znaczenie (lokalne i ponadlokalne).