Opracowanie redakcyjne i graficzne Encyklopedii Gdańska

Zespół redakcyjny

 • prof. dr hab. Błażej Śliwiński REDAKTOR NAUKOWY
 • dr Mirosław Gliński WSPÓŁPRACA NAUKOWA
 • prof. Janusz Górski AUTOR WYBORU ILUSTRACJI I DYREKTOR ARTYSTYCZNY
 • Jarosław Mykowski REDAKTOR PROWADZĄCY
 • Małgorzata Ogonowska KIEROWNIK ZESPOŁU KOREKTORÓW
 • Cezary Windorbski WYDAWCA

Konsultanci

 • kpt. ż.w. Marek Błuś,
 • dr Zbigniew Canowiecki,
 • dr hab. Aleksander Hall,
 • doc. dr inż. Andrzej Januszajtis,
 • Marek Kański, Andrzej Liberadzki,
 • prof. dr. hab. Jerzy Limon,
 • prof. dr hab. Zbigniew Machaliński,
 • dr Zbigniew Markowski,
 • mec. Jerzy Mosek,
 • prof. dr. hab. Cezary Obracht-Prondzyński,
 • dr hab. Stanisław Rosiek,
 • Leszek Rybicki,
 • dr. hab. Adam Szarszewski,
 • Andrzej Trojanowski,
 • Władysław Zawistowski

Korekta

 • Małgorzata Ogonowska KIEROWNIK ZESPOŁU
 • Stanisław Danecki,
 • Julia Gierczak,
 • Ewa Jaskulska,
 • Ewa Judycka,
 • Daria Majewska,
 • Ewa Paterak,
 • Teresa Pietras,
 • Stefania Sychta (korekta niemieckojęzyczna),
 • Joanna Werdon-Filip,
 • Kaja Żurawek
 • współpraca: Czesław Romanowski, Dariusz Szymański, Dorota Szmit

Kwerenda ilustracji

 • Tomasz Hinc,
 • Dagmara Senda,
 • Katarzyna Szczepańska,
 • Katarzyna Topolińska
 • współpraca: Piotr Kallalas, Ewa Krajewska

Retusz i opracowanie ilustracji

 • Katarzyna Górska,
 • Małgorzata Nowak,
 • Małgorzata Perkowska,
 • Arkadiusz Smykowski,
 • Natalia Uryniuk

Projekt layoutu

 • Joanna Kurowska,
 • Rafał Szczawiński

Projekt graficzny

 • Janusz Górski,
 • Krzysztof Stryjewski

Łamanie

 • Krzysztof Stryjewski

Projekty materiałów promocyjnych

 • Joanna Kurowska,
 • Rafał Szczawiński,
 • Bartłomiej Wutkowski