Autorzy Encyklopedii Gdańska

Małgorzata Abramowicz (MAA), Mieczysław Abramowicz (MWA), Marek Adamkowicz (MAD), Paweł Adamowicz (PAD), Wiesława Anczykowska-Wysocka (WAW), Marek Andrzejewski (MA), Maria Babnis (MAB), Maciej Babnis (MaBa), Maciej Bakun (MB), Zdzisław Balewski (ZB), Anna Baranowska-Fietkiew ABF), Jolanta Barton-Piórkowska (JBP), Ewa Barylewska-Szymańska (EBSZ), Grzegorz Berendt (GB), Czesława Betlejewska (CzB), Marek Błuś (MBŁ), Jerzy Boczoń (JRB), Robert Bogdanowicz (RB), Jan Bogusławski (JB), Ewa Bojaruniec (EB), Józef Borzyszkowski (JMB), Edward Breza (EBR), Piotr Brzeziński (PB), Agata Brzóska (AB), Grzegorz Bukal (GBU), Marek Bukowski (MBU), Sylwia Bykowska (SB), Piotr Chomicki (PCH), Bogdan Chrzanowski (BC), Mateusz Ciechanowski (MC), Jan Ciechowicz (JC), Janusz Ciemnołoński (JAC), Roman Cieśliński (RC), Maciej Dajnowski (MD), Ewelina Damps (ED), Waldemar Danielewicz (WDAN), Jan Daniluk (JDan), Wiesław Długokęcki (WD), Barbara Długońska (BD), Aleksander Drygas (ADR), Andrzej Drzycimski (AD), Tomasz Duchnowski (TD), Jarosław Dutkowski (JD), Hanna Dyktyńska (HD), Ewa Elster-Granatowicz (EEG), Andrzej Fac (AF), Anna Flisikowska (AFL), Grzegorz Fortuna (GF), Elżbieta Frołowicz (EF), Wojciech Gajewski (WAG), Marcin Gałek (MGA), Bartłomiej Garba (BG), Wiesław Gierłowski (WG), Mirosław Gliński (MrGl), Grzegorz Goryński (GG), Aleksander Gosk (AG), Marek Górlikowski (MGK), Elżbieta Grot (EG), Marcin Grulkowski (MG), Wiesław Gruszkowski (GR), Justyna Grzesiek (JG), Edward Hadaś (EH), Bolesław Hajduk (BH), Igor Hałagida IH), Witold Hazuka (WH), Adam Hlebowicz (AH), Jan Hlebowicz (JH), Krzysztof Jachimowicz (KJ), Magdalena Janke (MJ), Monika Jankiewicz-Brzostowska (MJB), Andrzej Januszajtis (AJ), Małgorzata Jarmułowicz (MAJ), Rafał Jasko (RJ), Katarzyna Jereczek-Korzeniewska (KJK), Dariusz Kaczor (DK), Elżbieta Kal (EKA), Zbigniew Kamiński (ZK), Wojciech Kania (WKA), Arkadiusz Kazański (ArKa), Maciej Kazienko (MK), Piotr Kąkol (PK), Artur Kiełbasiński (AKI), Marek Klat (MKL), Agnieszka Kobus (AGK), Piotr Kociumbas (PKOC), Seweryna Konieczna (SeKo), Adam Koperkiewicz (AKK), Krzysztof Kornacki (KRK), Sławomir Kościelak (SK), Zdzisław Kościelak (ZdK), Edmund Kotarski (EK), Waldemar Kowalski (WK), Adam Kromer (AK), Jerzy Kukliński (JK), Katarzyna Kulikowska (KK), Jarosław Kurek (JAK), Piotr Kurpiewski (PKR), Joanna Labenz (JWL), Jolanta Laskowska (JOL), Magdalena Lemańczyk (ML), Piotr Leszczyński (PL), Andrzej Liberadzki (ALB), Jacek Lindner (JLI), Jerzy Litwin (JL), Peter Oliver Loew (POL), Ewa Łączyńska (EWŁ), Zbigniew Machaliński (ZM), Anna Machnikowska (AMK), Zofia Maciakowska (ZFM), Gabriela Majewska (GM), Zbigniew Maksymiuk (ZMA), Mirosława Malinowska (MM), Anna Mallek (AL), Alicja Mańkowska (AM), Joanna Matuszewska (JM), Adam Mauks (AMS), Piotr Mazurek (PM), Paul McNamara (PMN), Jerzy Marian Michalak (JMM), Maciej Michalczonek (MZM), Lesław Michałowski (LESM), Konrad Mielnik (KM), Stanisław Mikołajski (SM), Jerzy Model (JRD), Lech Mokrzecki (LM), Jerzy Mosek (JerMo), Beata Możejko (BM), Jarosław Mykowski (JMY), Eugeniusz Nowak (EN), Cezary Obracht-Prondzyński (COB), Andrzej Osiński (AO), Piotr Paluchowski (PP), Janusz Pałubicki (JP), Anna Paner (AP), Henryk Paner (HP), Radosław Paternoga (RP), Maria Pelczar (MP), Grażyna Pilarczyk (GP), Katarzyna Piotrowska (KP), Aleksander Piwek (ALP), Jarosław Popek (JRP), Danuta Popinigis (DP), Lidia Potykanowicz-Suda (LPS), Lidia Pszczółkowska (LP), Robert Pytlos (ROP), Andrzej Radomski (AR), Bogdan Radys (BOR), Anna Ratkiewicz-Syrek (ARS), Lucyna Rokitiańska (LR), Czesław Romanowski (CR), Katarzyna Rozmarynowska (KR), Tomasz Rozwadowski (TOR), Leszek Rybicki (LRB), Piotr Samól (PS), Arkadiusz Sikora (AS), Krzysztof Sławski (KS), Małgorzata Smyl (MGS), Jerzy Snakowski (JSAN), Anna Sobecka (ASW), Dorota Sobieniecka (DOS), Marek Stażewski (MS), Janusz Stella (JS), Grzegorz Sulikowski (GS), Adam Szarszewski (ASZ), Jakub Szczepański (JASZ), Danuta Szlagowska (DS), Dariusz Szreter (DSZ), Marcin Sztucki (MST), Jerzy Szukalski (JSZ), Grzegorz Szychliński (GSZ), Eliza Szymańska (ESZ), Wojciech Szymański (WS), Włodzimierz Szymański (WSZ), Patrycja Śliwińska (PŚ), Błażej Śliwiński (BŚ), Joanna Śnieżko-Misterek (JŚM), Janusz Trupinda (JT), Wojciech Tylmann (WT), Benjamin Vogel (BV), Jarosław Wasielewski (JWas), Zofia Watrak (ZW), Marek Wesołowski (MWS), Marcin Westphal (MW), Maciej Wośko (MWK), Andrzej Woziński (AW), Jolanta Woźniak (JW), Ewa Wożniak (EW), Monika Wójcik (MOW), Bartłomiej P. Wróblewski (BPW), Jagoda Załęska (JAZ), Andrzej Zawilski (AZ), Joachim Zdrenka (JZ), Grzegorz Żabiński (GŻ), Katarzyna Żurawska (KŻ)