Gedanistyka

Gedanistyka to uruchomiany dzięki współpracy Fundacji Gdańskiej, Muzeum Gdańska, Uniwersytetu Gdańskiego i Miasta Gdańska. Projekt stypendialny, którego efektem jest przyznawanie stypendiów, które umożliwiają bezpłatny udział w studiach podyplomowych “Gedanistyka” na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Program studiów w wszechstronny sposób ujmuje dzieje i kulturę Gdańska od średniowiecza po dzień dzisiejszy, uwzględniając jak najszerszy kontekst historii regionu. Stypendyści dbają o aktualizację haseł na Gedanopedii oraz dopisują nowe hasła. Do 2020 roku dzięki programowi stypendialnemu Gedanistykę ukończyło 48 studentek i studentów.